Årsmötesprotokoll 2021-05-18

1. Mötet öppnades av ordförande Rasmus Holm.

2. Mötets behörighet godkändes av medlemmarna.

3. Mötets dagordning godkändes av medlemmarna.

4. Val av mötesordförande gjordes och valet föll på Rasmus Holm.

5. Val av mötessekreterare gjordes och valet föll på Jesper Fröidh.

6. Thomas Israelsson och Cecilia Bengtsson valdes till justerare och rösträknare.

7. Rasmus Holm läste upp verksamhetsberättelse och återblick för 2020/2021.

8. Thomas Andersson läste upp ekonomisk berättelse för 2020/2021.

9. Marina Nilsson, en av revisorerna, läste upp revisorernas berättelse för 2020/2021 som rekommenderade medlemmarna att ge avgående styrelse ansvarsfrihet.

10. Medlemmarna beviljade ansvarsfrihet för avgående styrelse.

11. I full enighet valde medlemmarna Rasmus Holm till att fortsätta som ordförande i föreningen (ett år).

12. Medlemmarna valde om följande styrelseledamöter: Filip Ashton Person och Jonas Nilsson (två år). Johan Kronberg, Jesper Fröidh och Thomas Andersson har ett år kvar. Jenny Karlsson lämnar sitt styrelseuppdrag. Medlemmarna valde in Glenn Petersson (två år) som styrelseledamot.

13. Mattias Larsson och Marina Z Nilsson valdes om som revisorer till 2021/2022.

14. Alexander Nielsen och Mikael Fjellsén valdes om som valberedning till 2021/2022.

15. Rasmus Holm läste upp verksamhetsplanén för 2021/2022.

16. Thomas Andersson läste upp budgetförslaget och medlemmarna beviljade fastställandet av medlemsavgiften för säsongen 2021/2022.