INBJUDAN TILL ANGEL ISLAND ARMY ÅRSMÖTE 2017

Angel Island Army bjuder härmed in föreningens medlemmar till 2017 års årsmöte.

Datum: 16/5 | Tid: 18:00 | Plats: Swedbankhallen.

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare och tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
8. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
9. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
10. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedare
15. Årets verksamhetsplan
16. Budget och fastställande av medlemsavgift
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

På årsmötet kommer vi även att gästas av representanter från Rögle BK.

Välkomna!
Styrelsen – Angel Island Army
OBS: Glöm inte att ta med ditt medlemskort.

Vuxen 2016-2017

300 kr

Ordinarie medlemskap i Angel Island Army för säsongen 2016-2017.

Youngster 2016-2017

150 kr

Youngstermedlemskap i Angel Island Army för dig född 1998 eller senare.

Familj 2016-2017

400 kr

Familjemedlemskap i Angel Island Army för två vuxna samt Youngsters i samma familj.