Klicka på någon av bilderna ovan för att ladda ner vår app.

iPhone: aia.nu/iphone                                                         Android: aia.nu/android

Nyheter, bussresor, spelschema, tabellen, live score, sånger, medlemskap, köp biljetter, sociala medier, forumet & mycket mer...

Inbjudan till Årsmöte 2016

Angel Island Army bjuder in föreningens medlemmar till 2016 års årsmöte.

 Datum: 17/5 | Tid: 18:00 | Plats: Swedbankhallen.

 Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare och tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
8. Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
9. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
10. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedare
15. Årets verksamhetsplan
16. Budget och fastställande av medlemsavgift
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

På årsmötet kommer vi även att gästas av
representanter från Rögle BK

Välkommen
Styrelsen – Angel Island Army
OBS: Glöm inte att ta med ditt medlemskort.